offer / oferta

Offer:

 • markets, expositions, galas,banquets
 • conferences, seminars, congresses
 • trainings, meetings, symposiums
 • concerts, shows, festivals
 • picnics, outdoor events,
 • business meetings, VIP meetings
 • company events (motivational, integration and training events)
 • promotional and marketing campaigns
 • occasional functions and festive photo shots
 • films and videos
 • press and magazines releases
 • film and theatre premiers
 • fashion, hair and make up shows
 • car exhibitions, road show
 • product presentations, tasting
 • sampling, merchandising
 • competitions, animations, open days
 • leaflets distributions, posters distributions
 • and many more actions tailored to our Clients requirements

Oferta:

 • targi, wystawy, gale, bankiety
 • konferencje, seminaria, kongresy
 • szkolenia, zjazdy, sympozja
 • koncerty, pokazy, festiwale
 • pikniki, eventy plenerowe
 • spotkania biznesowe, imprezy VIP
 • eventy firmowe (szkoleniowe, motywacyjne, integracyjne)
 • akcje promocyjne i marketingowe
 • imprezy okolicznościowe i świąteczne
 • sesje zdjęciowe, filmy i teledyski
 • sesje do prasy, katalogów
 • premiery filmowe i teatralne
 • pokazy mody, fryzur i wizażu
 • ekspozycje samochodów, roadshow
 • prezentacje produktów, degustacje
 • samplingi, merchandising
 • konkursy, animacje i dni otwarte
 • ulotkowanie, plakatowanie
 • oraz wszelkich innych zleconych przez Klientów akcji